Για μικρές ή μεγάλες αλλαγές

Μεταβολή Στοιχείων

Μεταβολή οποιονδήποτε γενεαλογικών στοιχείων, επανεκτύπωση εγγράφων (απλών).

Οι διορθώσεις γίνονται κατόπιν e-mail που στέλνετε στο felinagreece@gmail.com 
Σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούνται αιτήματα μέσω fb, τηλεφώνου ή sms.

Αιτήματα τα οποία δεν στέλνονται μέσω e-mail απλώς θα αγνοούνται.

Χρέωση

10 ευρώ

Eπανέκδοση χαμένου pedigree

12 ευρώ

Προσθήκη τίτλων στους γεννήτορες στο σύστημα

3 ευρώ ανά γάτα

Αιτιολογία κατάθεσης

ΜΤΒ+ το ονοματεπώνυμο σας

Πληροφορίες Πληρωμής

Viva Wallet

BIC/SWIFT: VPAYGRAA

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Σύλλογος Εκτροφέων Γάτας Ελλάδας Φελίνα

IBAN: GR6070100000000333771402881

Scroll to Top