Έκδοση γενεαλογικού χάρτη (Pedigree) 4 γενναιών χωρίς ολόγραμμα

Έκδοση Pedigree

Έπιπλέον γενεές (Για ειδικές περιπτώσεις) 

Χρέωση έξτρα γενεά, πλέον των 4, (πχ 5 γενεών) 5 ευρώ για κάθε επιπλέον γενεά.

Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την φόρμα που βρίσκεται συννημένη με pdf ή word και την αποστέλλεται στο felinagreece@gmail.com.

Χρέωση

17 ευρώ

Έξοδα αποστολής

3,20 ευρώ B’ πρωτεραιότητα
4,30 Α’ πρωτεραιότητα
+1 ευρώ ιχνηλατίσσιμο

Πληροφορίες Πληρωμής

Viva Wallet

BIC/SWIFT: VPAYGRAA

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Σύλλογος Εκτροφέων Γάτας Ελλάδας Φελίνα

IBAN: GR6070100000000333771402881

Scroll to Top